Điều khoản dịch vụ

Điều Khoản Dịch Vụ

Các Điều Khoản và Điều Kiện có hiệu lực từ 06/07/2021 và thay thế các Điều khoản và Điều kiện trước đó. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ các Điều Khoản và Điều Kiện, cũng như những Điều chỉnh theo thời gian hoặc bất cứ những qui định có hiệu lực nào, thì quý khách không được phép sử dụng hoặc truy cập vào các dịch cụ của trang nhà cái KU Casino.

1. Các Định nghĩa

Những qui định sau đây sẽ nêu rõ các Điều khoản và Điều kiện chi phối việc sử dụng, truy nhập và tham gia vào bất cứ dịch vụ “chơi thật” nào được cung cấp bởi Kucasino.vin (những từ liên quan như “KU Casino”, “KU”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “chúng ta” được coi như các yêu cầu ngữ cảnh) lúc này hay lúc khác (“Dịch vụ (các dịch vụ)”) trên và/hoặc trong địa chỉ website www.kucasino.vin, và bất cứ trang web nào khác hoạt động cùng hình thức trên (“Trang web (các trang web)”). Những qui định này cần được đọc kỹ cùng với luật chơi trò chơi bất kỳ (chẳng hạn, “Luật chơi cược”) có thể áp dụng, và bất cứ Điều kiện, Điều khoản nào kiểm soát việc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm và truy nhập vào trang web (các trang web) và Thông tin được bao hàm trong đó (cùng với “các Điều kiện và Điều khoản” này).

Cược hoặc “đặt cược” với mục đích của các Điều kiện và Điều khoản này bao gồm, không có giới hạn, đánh cược, đánh bài và cờ bạc được thực hiện liên quan đến bất cứ và/hoặc tất cả Dịch vụ (các Dịch vụ) được cung cấp trên web (các web);

Thiết bị (các Thiết bị) có nghĩa là bất cứ thiết bị gì được dùng để truy cập, bao gồm nhưng không bị giới hạn đối với máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, dụng cụ cầm tay được sử dụng và truy nhập vào trang web (các trang web) và tham gia Dịch vụ;

Phần mềm có nghĩa là bất cứ chương trình cho máy tính, dữ liệu hoặc bất cứ nội dung nào khác (bao gồm tất cả thông tin người dùng liên quan đến những vật kể trên) được yêu cầu cài đặt vào Thiết bị để cho phép quý khách sử dụng, truy nhập và tham gia vào các Dịch vụ vì mục đích sử dụng, truy nhập và tham gia vào các dịch vụ được kể trên tại web qua Thiết bị của quý khách;

Cá cược thể thao có nghĩa là hệ thống trò chơi cá cược trực tuyến có khả năng truy nhập và/hoặc được cung cấp tại một phần của website có tên “Thể Thao”, và tất cả các dịch vụ liên quan cũng như các hoạt động cá cược trực tuyến.

Điều khoản dịch vụ

2. Chấp nhận

Bằng cách đánh dấu vào hộp thoại “Tôi xác nhận rằng Tôi đủ 21 tuổi và tôi đã đọc, ghi nhớ và chấp nhận các Điều kiện và Điều khoản của chúng tôi” và nhấn vào nút “LƯU VÀ TIẾP TỤC” trong quá trình quý khách đăng ký, quý khách luôn hiểu và chấp nhận rằng:

Quý khách đã đọc, hiểu toàn bộ và chấp nhận những Điều kiện và Điều khoản này;

Những Điều kiện và Điều khoản này thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa quý khách và công ty chúng tôi liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Nếu quý khách không đồng ý với bất cứ khoản nào trong các Điều kiện và Điều khoản này, vui lòng đánh dấu vào hộp “Tôi đủ 21 tuổi và tôi đã đọc, ghi nhớ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của KU”, không nhấn chuột vào nút “LƯU VÀ TIẾP TỤC”, và đừng cố gắng dùng hoặc tiếp tục bất cứ dịch vụ nào hoặc tải về và/hoặc cài đặt Phần mềm.

3. Sự Sửa đổi

Chỉ duy nhất Chúng tôi có quyền bổ sung, cập nhật và sửa đổi những Điều kiện và Điều khoản này và các Luật cá cược Nhà cái (hay bất kỳ phần nào từ đó) tại bất kỳ thời điểm và những bổ sung, cập nhật và sửa đổi đó sẽ được công bố trên trang web. Các Điều kiện, Điều khoản và Luật cá cược nhà cái được bổ sung, cập nhật và sửa đổi tại bất kỳ cụ thể sẽ có hiệu lực kể từ lúc được công bố trên Trang Web. Việc tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào các dịch vụ trên hay thông qua trang web và các thiết bị của chúng tôi sau lúc công bố đó, chứng tỏ rằng sự chấp thuận của quý khách về các Điều kiệu Điều khoản và các Luật Cá Cược Nhà Cái đã được sửa đổi và cập nhật mà chúng tôi công bố tại bất kỳ thời điểm nào

quý khách hiểu và đồng ý rằng quý khách phải có trách nhiệm tự kiểm tra xem có bất cứ sửa đổi, cập nhật và/hoặc Điều chỉnh nào không. KU Ccasino với quyền đơn phương Điều chỉnh của mình sẽ thông báo cho quý khách những thay đổi hoặc cập nhật tương tự. Sự thông báo đó được cung cấp bởi công ty bất cứ lúc nào sẽ không tạo thành một ràng buộc đối với doanh nghiệp chúng tôi là phải báo với quý khách những thay đổi, cập nhật hoặc Điều chỉnh.

4. Sở hữu Trí tuệ và Thông tin

Dữ liệu, tư liệu và thông tin được cung cấp và tạo ra cho quý khách sử dụng hoặc phát sinh và/hoặc thu thập bởi các Trang Web, Dịch vụ và/hoặc thông qua các Thiết bị và/hoặc dưới bất cứ hình thức nào bao gồm, không giới hạn, các chương trình tiếp thị và tư liệu, kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao và các danh sách cố định, các con số cược và tỷ lệ cược, chữ, biểu đồ, băng hình và nội dung âm thanh (“Thông tin”), thuộc về KU Casino và/hoặc người cấp phép của chúng tôi và chỉ để phục vụ cho cá nhân quý khách và sử dụng không nhằm mục đích thương mại.

Lưu vào được qui định rõ ràng bởi các Điều kiện và Điều khoản, quý khách sẽ không được sao chép, soạn thảo, tái sản xuất, lưu trữ, phân phối, cho ai xem dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm chương trình cáp, xuất bản, chuyển, bán, cho thuê, thuê hoặc cho phép hoặc các hình thức khác làm thông tin bị phổ biến cho người khác, hoặc website khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng tin, hoặc bất cứ phương tiện truyền thông nào khác và/hoặc Thiết bị mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc trong trường hợp tư liệu của bên thứ 3, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu trí tuệ với các tư liệu đó.

Phần mềm, Dịch vụ và Thông in được cung cấp trên website và/hoặc qua Thiết bị được bảo hộ bởi bản quyền, thương hiệu và các hình thức của quyền sở hữu trí tuệ và tài sản. Tất cả các quyền, danh hiệu và quyền lợi của Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên website được sở hữu và cấp phép cho và/hoặc kiểm soát bởi Kucasino và/hoặc các nhà cấp phép của chúng tôi. quý khách hiểu rằng quý khách không có quyền hoặc lợi ích, hoặc bất cứ quyền gì với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin qua việc sử dụng và truy nhập của quý khách với các phương tiện nói trên được cung cấp tại website và/hoặc qua các Thiết bị.

5. Điều kiện Sử dụng

Là một Điều kiện để sử dụng dịch vụ, quý khách phải đảm bảo và cam đoan rằng quý khách sẽ không sử dụng hay truy cập trang Web, Dịch vụ và Phần Mềm và/hoặc Thông tin vì bất kỳ mục đích gì bất hợp pháp mà luật đã ban hành áp dụng cho quý khách hoặc bị cấm và/hoặc vi phạm các Điều kiện và Điều khoản này. Đặc biệt, (bên cạnh tất cả những Điều khoản khác ghi trong mục Điều kiện và Điều khoản này), quý khách phải đảm bảo và cam đoan những Điều sau đây để được sử dụng các dịch vụ :

Vì quý khách không phải là công dân của Philippines, Đức, Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan hoặc bất cứ khu vực nào khác, chúng tôi có thể xác định theo thời gian.

Quý khách đại diện cho chính mình và trong khả năng của mình, và không thay mặt người khác.

Quý khách không bị giới hạn bởi luật pháp.

Quý khách không bị chẩn đoán hoặc có vấn đề bị phân loại là một người chơi bạc bị ép buộc hoặc tự xem mình tương tự.

Quý khách (a) đủ 21 tuổi hoặc (b) ở độ tuổi khác hợp pháp hoặc tuổi trưởng thành theo luật quy định đối với quý khách, áp dụng tuổi nào lớn hơn (“Độ tuổi hợp pháp”).

Quý khách nhận thức đầy đủ về nguy cơ thua tiền trong quá trình sử dụng các Dịch vụ

Quý khách không gửi tiền có những nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội hay các hoạt động phi pháp và trái phép khác.

Quý khách không thực hiện các hoạt động tội phạm, phi pháp hoặc trái phép và/hoặc có ý định sử dụng tài khoản của quý khách mở với chúng tôi có liên quan đến các hoạt động đó và quý khách sẽ không sử dụng hoặc cho phép những người khác sử dụng các dịch vụ và tài khoản cá cược của quý khách vì bất kỳ một hoạt động phạm tội hoặc phi pháp nào bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền, dưới bất kỳ luật nào áp dụng với quý khách.

Giữ tên truy nhập, số tài khoản và mật khẩu của quý khách được an toàn, bí mật và chống lại những truy cập hoặc sử dụng trái phép, và đảm bảo rằng quý khách đổi mật khẩu ngay lập tức hoặc thông báo cho chúng tôi nếu độ bí mật về tên truy nhập, mật khẩu và số tài khoản của quý khách đã bị xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào.

Quý khách là người duy nhất chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên và thông qua trang Web và/hoặc thiết bị dưới tên quý khách, số tài khoản và mật khẩu của quý khách, bất kể việc truy cập và sử dụng đó được quý khách cho phép và biết đến hay không và bất kỳ các thiệt hại gây ra do một bên thứ ba sử dụng tài khoản sẽ không được chúng tôi hoàn trả và khách hàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng thông tin đăng nhập của khách hàng và làm chúng tôi vô can trong việc đến các thiệt hại liên quan

Không sử dụng Dịch vụ, trang Web, Thiết bị và Phần mềm hay thông tin dưới bất kỳ cách nào gây cản trở hoặc có thể gây cản trở đến việc tiếp cận Dịch vụ và trang Web của những người sử dụng khác, cũng không được làm bất cứ Điều gì làm giảm sút hoặc có thể gây giảm sút hoạt động của các Dịch vụ và trang Web.

Không được nài xin hoặc bằng bất cứ cách nào tìm cách lấy thông tin có liên quan đến những người sử dụng khác.

Không được tải lên hoặc phân phát bất kỳ chương trình, tập tin hoặc dữ liệu nào mà chứa vi-rút, nguy hại hoặc có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Thiết bị, phần mềm, Dịch vụ và Trang Web.

Việc sử dụng và truy cập vào Dịch vụ và thông tin của quý khách trên và thông qua trang Web và/hoặc thiết bị không phạm pháp và không bị pháp luật cấm đoán, hoặc những quy định bắt buộc áp dụng cho cá nhân quý khách hoặc đối với những người từ đất nước mà quý khách đang truy cập vào trang Web hoặc sử dụng các Thiết bị.

Không sử dụng bất kỳ thiết bị, người máy, vật hình nhện, hay những phương pháp khác (hoặc bất cứ cái gì có bản chất giống như những vật đã đề cập ở trên) để cản trở hoặc cố ý cản trở hoạt động bình thường của các Dịch vụ, Thiết bị, phần mêm, trang Web, thông tin hay bất kỳ giao dịch nào do trang web cung cấp và/hoặc thông qua các thiết bị và đặc biệt không sử dụng trí tuệ nhân tạo hay các hệ thống khác (bao gồm máy móc, máy tính , phần mềm hoặc các hệ thống tự động khác) được thiết kế đặc biệt đế đánh bại hệ thống và không được thông đồng hoặc cố gắng thông đồng với các người chơi khác để lừa gạt KU Casino ( hoặc các người chơi khác chẳng hạn)

Không gửi hoặc chuyển đến trang Web và/hoặc thiết bị hoặc tới bất kỳ người sử dùng nào khác những tài liệu phi pháp, có tính chất quấy rối, lăng mạ, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiếm nhã, khích động, phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo, khiêu dâm; hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể tạo thành hoặc khuyến khích hành vi có thể bị coi là phạm tội, tăng trách nhiệm dân sự, hoặc có thể phạm luật.

Quý khách không phải là cán bộ, giám đốc, nhân viên, tư vấn, cộng tác viên hay đặc vụ của chúng tôi hay bất kỳ công ty nào có liên quan đến doanh nghiệp, hoặc là người nhà hoặc người thân của những người đã kể ở trên.

Không can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ, trang Web, phần mềm, thiết bị và/hoặc thông tin của những người sử dụng khác và/hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, thư chuyền tay hay gửi/chuyển thư rác, hoặc tự nguyện phát tán thư điện tử một cái rộng rãi.

Để đảm bảo tính minh bạch, công ty chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu nhà cung cấp tiến hành kiểm tra, xác thực các thông tin có liên quan và đưa ra kết quả không quá 120 ngày kể từ ngày thông báo. Trường hợp xác nhận thành viên có bất cứ vi phạm nào với quy định và chính sách cược, chúng tôi sẽ khóa tài khoản đồng thời hủy tiền thắng cũng như phần số dư còn lại trong quỹ.

Không gửi tiền thông qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà khách hàng không được phép sử dụng hoặc cố ý nhận tiền từ thẻ này hoặc bất kỳ hành động thông đồng với bên thứ ba để thực hiện Điều này

6. Đăng Ký và Mở Tài Khoản Cá Cược và Tư Cách Thành Viên

Để chơi và cá cược với KU Casino và sử dụng các Dịch vụ, quý khách phải hoàn thành thủ tục xin mở tài khoản mới và làm thành viên theo cách đã được đưa ra trên trang Web (Đơn đăng ký thành viên).

quý khách đại diện và cam đoan rằng tất cả các thông tin quý khách cung cấp khi đăng ký và hoàn tất thủ thục xin làm thành viên là chính xách, chân thực và đầy đủ về mọi khía cạnh bao gồm tên quý khách trên Đơn xin làm thành viên (“Tên”), nguồn quỹ (bao gồm tài khoản ngân hàng và số thẻ tương ứng), bất kỳ địa chỉ email hoặc số điện thoại quý khách cung cấp và địa chỉ cư trú của quý khách.

Chúng tôi sẽ có những biện pháp thỏa đáng và thích hợp để đảm bảo rằng những thông tin cá nhân mà quý khách tiết lộ cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hay tiết lộ những thông tin cá nhân của quý khách hay các thông tin cá cược của quý khách trừ khi chúng tôi bị buộc phải làm vậy theo quy định của luật hiện hành, lệnh của Tòa án, hoặc các cơ quan thi hành luật, hay các Điều kiện và Điều khoản. Trách nhiệm của riêng quý khách là phải giữ bí mật về các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của quý khách tới các nhà cung cấp dịch vụ giải quyết thanh toán của chúng tôi và các tổ chức tài chính ở một chừng mực nào đó cần thiết cho việc hoàn tất các thanh toán cho các dịch vụ do trang Web của chúng tôi cung cấp, hoặc nếu buộc phải làm vậy do luật và quy định áp dụng với các trò chơi tưng ứng hoặc các cơ quan thi hành luật.

Trách nhiệm của riêng quý khách là phải đảm bảo rằng luật áp dụng cho quý khách không cấm quý khách sử dụng và truy cập vào trang Web và thông tin chứa trên đó, tải về và cài đặt phần mềm và/hoặc sử dụng và tham gia vào các Dịch vụ.

Chúng tôi có thể yêu cầu có thêm bằng chứng về nhận dạng và độ tuổi của quý khách để kiểm chứng Đơn xin làm thành viên của quý khách (ví dụ, ảnh nhận dạng hợp lệ và thẻ tín dụng/thẻ nợ). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin chi tiết của quý khách mà quý khách cung cấp ban đầu, quý khách sẽ phải thông báo cho chúng tôi ngay. Để xác nhận tên và địa chỉ của quý khách, KU Casino có quyền, không kể những cái khác, xác nhận tên và địa chỉ của quý khách qua đường bưu điện. Chúng tôi có toàn quyền quyết định, tiến hành kiểm tra an ninh thêm đối với các thông tin mà quý khách cung cấp. Bằng việc đồng ý với những Điều kiện và Điều khoản này, quý khách đồng ý cho công ty truy cập, xử lý, sử dụng và lưu lại các kết quả của bất kỳ sự nhận dạng kiểm chứng nào hay các cuộc kiểm tra mà có thể chống lại quý khách.

Chúng tôi có quyền từ chối Đơn Xin Làm Thành Viên của quý khách mà không cần phải tham khảo ý kiến của quý khách hay giải thích lý do

quý khách được phép mở duy nhất một tài khoản cá cược tại KU Casino. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng quý khách có hơn một tài khoản tại đây, chúng tôi có toàn quyền quyết định, coi tất cả các tài khoản mà quý khách có với công ty như một tài khoản chung đơn lẻ, kết thúc hoạt động của các tài khoản khác và/hoặc chấm dứt Thỏa thuận với quý khách.

7. Đặt Cược và Quy Trình Chấp Nhận Đặt Cược

Chúng tôi chấp nhận những cược đặt cho các trò chơi, thể thao hoặc các sự kiện khác được quảng cáo trên trang web và/hoặc những Thiết bị từ thời gian này đến thời gian khác. Tất cả các cược đều phụ thuộc vào những quy định của Nhà Cái cho mỗi sự kiện hoặc trò chơi, và những Điều khoản và Điều kiện. Nếu có lỗi hệ thống hoặc bất lỗi nào xảy ra hoặc người chơi không được thông báo chính xác trong một sự kiện, tất cả cược đặt trong sự kiện đó sẽ bị hủy. Trong bất kỳ sự kiện nào mà hệ thống KU Casino bị lỗi, giao dịch không thành công hoặc các sự cố kỹ thuật hoặc gian lận nghi ngờ, chung tôi có quyên hủy bất kỳ và/hoặc tất cả các cược đặt.

Bất kể các khoản nào trong các Điều kiện và Điều khoản này, KU có toàn quyền quyết định, từ chối tất cả, hoặc một phần của bất kỳ đặt cược nào mà không cần giải thích lý do.

Chúng tôi chỉ chấp nhận đặt cược qua mạng internet và/hoặc các thiết bị phù hợp với những Điều kiện và Điều khoản này. Các đặt cược không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác (dù là qua bưu điện, thư điện tử, fax hay hình thức khác) và ở bất kỳ nơi nào nhận được sẽ không có hiệu lực dù kết quả ra sao.

Theo như các Điều khoản khác ghi ở đây, các khoản cược sẽ có hiệu lực nếu tên và mã số của quý khách được nhập đúng, tùy thuộc vào việc tài khoản của quý khách có đủ tiền không.

quý khách có trách nhiệm và nghĩa vụ với tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ mục nào trong các mục dưới đây (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của những mục đó)

Tên quý khách

Số tài khoản của quý khách

Tên sử dụng và mật mã của quý khách, bất kể việc sử dụng những mục trên có được quý khách cho phép hay không.

Trách nhiệm của riêng quý khách là phải đảm bảo rằng những thông tin về các lần đánh cược phải đúng và quý khách hiểu rằng các Điều khoản của đăng ký cá cược bao gồm bất kỳ các quy tắc áp dụng đối với cá cược trước khi quý khách xác nhận đặt cược và trong vấn đề này quý khách có thể xem lại cược đặt của mình tránh sai sót trước khi chuyển đến chúng tôi. Chiếu theo những Điều khoản khác ở đây, một khi quý khách đặt cược và chúng thôi xác nhận chấp nhận đặt cược của quý khách, quý khách sẽ không thể hủy, thu hồi hay thay đổi đặt cược được nữa và sẽ được coi là bằng chứng kết luận về các cá cược quý khách đã đặt.

Cần chú ý rằng tất cả các đặt cược được ghi và lưu lại trong cơ sở dữ liệu giao dịch. Sổ giao dịch của KU Casino sẽ chính là bằng chứng kết luận về tất cả các giao dịch và thời điểm mà giao dịch được thực hiện.

Không một vụ cá cược nào được phép sau bất kỳ thời gian cuối cùng do chúng tôi quy định, khi sự kiện bắt đầu và/hoặc khi kết quả của sự kiện được biết ở thời điểm quý khách đặt cược. Nếu bất kỳ sự kiện nào bị để nhầm cho đặt cược sau khi sự kiện bắt đầu và/hoặc kết quả của sự kiện được biết, trang web của chúng tôi có quyền từ chối hoặc vô hiệu hóa những đặt cược đó mà không cần tham khảo ý kiến của quý khách. Việc chấp nhận bất kỳ đặt cược nào hay bất kỳ phần nào sẽ do trang toàn quyền quyết định. Để tránh nghi ngờ, Điều khoản này không cấm các đặt cược trong giờ hoặc nửa hiệp mà Kucasino cho phép

Thời gian bắt đầu sự kiện được đăng trên trang Web chỉ phục vụ cho mục đích thông tin mà thôi. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà đặt cược tình cờ được Kucasino chấp nhận sau khi một sự kiện hay một trận đấu bắt đầu không rơi vào thời gian “trong trận” hoặc “nghỉ giữa hiệp”,nhà cái chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa đặt cược đó.

Trừ khi có các tuyên bố khác trong các quy tắc cho mỗi môn thể thao và các sự kiện, kết quả của một trận đấu hoặc sự kiện sẽ được giải quyết ngay trong ngày để xác định việc đánh cược.Bất cứ yêu cầu tiếp theo đó có thể dẫn tới một quyết định đảo ngược sẽ không được KU Casino công nhận và kết quả ban đầu của cược sẽ được giữ nguyên.

Nếu địa điểm diễn ra sự kiện thể thao bị thay đổi, tất cả các đặt cược dựa trên địa điểm ban đầu sẽ do KU Casino toàn quyền quyết định để hủy bỏ.

Người chiến thắng trong một sự kiện hay một trò chơi sẽ được quyết định vào ngày kết thúc sự kiện theo các Luật Cá Cược Nhà Cái.

Fun88 không công nhận các trò chơi bị treo lại, kháng nghị hay các quyết định lật ngược vì mục đích cá cược.

Nếu quý khách đã lựa chọn một cá cược không có giá trị trong một cá cược hỗn hợp, cá cược sẽ chỉ được thanh toán dựa trên các cá cược hợp lệ còn lại.

quý khách thừa nhận rằng bất kỳ và tất cả các tỉ lệ đánh cược chuẩn, hàng và tỉ lệ chấp có thể thay đổi mà không cần thông báo, và các tỉ lệ cược nêu trên sẽ có thể cố định tại thời điểm chúng tôi chấp nhận cược.

Khi có một lỗi hoặc sai sót rõ ràng hoặc sự cố hệ thống phát sinh từ chúng tôi gây ra tỉ lệ cược , các hàng và tỉ lệ chấp không đúng, khoản đặt cược hoặc một phần của khoản đặt cược trong hỗn hợp đặt cược tại đây sẽ không có giá trị.Các lỗi hoặc sai sót hoặc sự cố nêu trên sẽ được sửa chữa kịp thời, công ty có thể toàn quyền quyết định (nhưng không phải nghĩa vụ) nỗ lực để liên lạc với quý khách để cho phép lựa chọn lần đặt cược khác với các tỉ lệ cược, các hàng và tỉ lệ chấp đúng.

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ những đặt cược nào đồng thời cho một sự kiện từ phía quý khách.

Về việc đặt cược và những giao dịch có liên quan, quyết định của chúng tôi là quyết định cuối cùng và có tính chất quyết định.

Khi quý khách muốn đặt cược bằng tiền VND, quý khách vui lòng lượt bỏ ba (3) số 0 trong số tiền muốn đặt cược. Các cược sẽ được tính theo bội số của 1000. Vui lòng tham khảo ví dụ bên dưới:

Khi người chơi nhập khoản đặt cược theo luật được đề cập ở trên, hệ thống sẽ tự động nhận biết ba (3) số không và cộng vào khoản tiền đặt cược để xác nhận đúng số tiền đặt cược mà người chơi mong muốn.

Khách hàng phải đăng ký cược đặt của mình theo cá nhân Các yêu cầu lặp lại có sự lựa chọn tương tự từ các Khách Hàng giống nhau hoặc khác nhau mà chúng tôi tin rằng có sự gian lận hoặc là một phần của tổ hợp và / hoặc các yêu cầu đặt cược trùng hoặc tương tự được đăng ký trong một quãng thời gian ngắn)

8. Chứng Chỉ Phần Mềm

Bằng cách này quý khách thừa nhận và đồng ý rằng phầm mềm giúp quý khách truy cập từ xa (bằng cách tải về hoặc cách khác) vào trang Web thông qua thiết bị của quý khách là một phần của dịch vụ và là tài sản của chúng tôi và/hoặc của những người cấp phép cho chúng tôi, và quý khách không có bất kỳ quyền gì để chống lại với phần mềm đó. quý khách không thể bằng bất cứ cách nào bắt chước, sao chép, sửa đổi, tái sử dụng, lưu trữ, phân phát, trưng bày, thực hiện công khai, phát sóng, bao gồm truyền hình cáp, xuất bản, truyền tải, bán,thuê, cho thuê, cho thuê giấy phép hoặc chuyển phần mềm đến tay một người khác, hay trên trang Web khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng điện tử, hoặc bất kỳ phương tiện thông tin và thiết bị nào khác.

KU Casino theo đó cung cấp cho quý khách một giấy phép cá nhân, không độc quyền, không chuyển đổi được và có thể bị hủy bỏ để cài đặt và sử dụng phần mềm trên thiết bị của quý khách (“giấy phép”) với quy định là việc cài đặt và sử dụng phải được thực hiện qua một thiết bị mà quý khách là người sử dụng chính.

Phần mềm được cấp phép và phân phối bởi KU chỉ dành riêng cho mục đích cho phép người sử dụng cuối của phần mềm được truy cập và sử dụng Dịch vụ một cách đầy đủ.

Quý khách không được phép :

Cài đặt hay tải phần mềm về máy chủ của thiết bị nối mạng khác hay có những hành động khác để làm cho phần mềm này có thể tiếp cận được thông qua bất kỳ hình thức nào hay qua bảng điện tử, dịch vụ trực tuyến, quay số từ xa hay qua mạng với bất kỳ người nào khác;

– Phân phối, thuê, cho thuê, cấp giấy phép phụ, sao chép, chuyển giao, giao phó hay bằng cách khác làm cho phần mềm và/hoặc giấy phép sử dụng phần mềm có thể tới tay một người khác;

– Cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng phần mềm;

– Tạo ra hay cung cấp bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không hạn chế thông qua những đối thủ) mà qua đó có thể giúp những người khác sử dụng phần mềm.

– Biên dịch, đảo lộn máy móc, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, khám phá, sáng tạo những sản phẩm phát sinh dựa trên toàn bộ hay một phần của Phần mềm và/hoặc mã nguồn của phần mềm; hoặc

– Sao chép, sửa đổi, biên dịch hay sáng tạo ra bất kỳ một sản phẩm phát sinh nào dựa trên toàn bộ hay một phần về tư liệu của người sử dụng có liên quan đến Phần mềm.

Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng phần mềm và tư liệu về người sử dụng phần mềm được cung cấp trên trang Web và/hoặc thông qua thiết bị hay những cách khác, là thuộc sở hữu của KU Casino và/hoặc những người cấp phép cho chúng tôi, và được bảo vệ bằng luật bản quyền, quyền thương hiệu và những hình thức khác của luật sở hữu trí tuệ và tài sản. Bằng cách này quý khách thừa nhận rằng cấu trúc, tổ chức và mã nguồn của phần mềm là bí mật thương mại có giá trị của công ty chúng tôi và những người cấp phép cho chúng tôi. Theo đó, quý khách phải thừa nhận rằng quý khách phải lưu giữ các quyền đã cấp cho quý khách, quý khách không được yêu cầu bất kỳ quyền hay lợi ích nào với phần mềm và/hoặc tư liệu về người sử dụng phần mềm.

Ngay khi chấm dứt Thỏa thuận vì bất kỳ lý do nào, Giấy phép được cấp dưới Thỏa thuận này tự động bị hủy bỏ và quý khách sẽ ngừng sử dụng phần mềm và quý khách sẽ tháo cài đặt phần mềm ra khỏi Thiết bị của quý khách.

Thân ái!